Loading color scheme

Internet Go!Fiber 150

od 50 zł

Taryfa Go!Fiber150 jest skierowana do mieszkańców zabudowy wielorodzinnej.

Prędkość pobierania: 150 Mbit/s
Prędkość wysyłania: 30 Mbit/s

Cena:

  • 65,00 zł brutto - cena dla umowy  bezterminowej (miesięczny okres wypowiedzenia)
  • 50,00 zł brutto - cena przez pierwsze 12 miesięcy i 55,00 zł kolejne 12 miesięcy dla umowy terminowej na 24 miesiące

Dodatkowe usługi dla Klienta Indywidualnego:

  • Stały adres IP: 10 zł brutto miesięcznie 

W ramach każdego z w/w abonamentów, klient ma prawo do bezpłatnego podłączenia:

  • dowolnej liczby komputerów (po zainstalowaniu routera)
  • routera wifi
  • telefonu VOIP
  • dekodera TV
  • konsloli do gier, itp.

Nie ograniczamy dostępu do żadnych serwisów.

Nie ograniczamy transferów.

Nie blokujemy portów.

Cesja umowy (zmiana danych abonenta na inną osobę lub podmiot): 30,00 zł brutto.
Ponowna aktywacja: 30,00 zł brutto.